Bijzondere tijden vragen om een bijzondere aanpak. In het bijzonder op het gebied van gezondheid voor ons allen. Hierbij leunen we op een ieders flexibiliteit en verantwoordelijkheid. VWV wil bewoners en haar medewerkers niet in gevaar brengen en komt met de volgende maatregelen: LEES MEER

Registreer hier met onze registratiecode 2020VWV voor uw gratis toegangskaarten

DUURZAAM VERWARMD WORDT VERPLAATS NAAR HET VOORJAAR 2021

VWV DE ENERGIEBOEKHOUDERS
VWV KOSTENVERDELING, VWV METERING

HET TOTAALCONCEPT VOOR UW ENERGIELEVERING

Al sedert de oprichting in 1988 levert VWV een totaalconcept voor energielevering voor diverse partijen zoals woningbouwverenigingen, syndicussen, energiebedrijven en installatiebedrijven. VWV verzorgt daarbij het volledige traject, van de levering en aanleg van meetapparatuur en meetsystemen over online monitoring tot en met facturatie en incasso.

ALLES VOOR UW ENERGIE-FACTURATIE T/M INCASSO

Deze service legt zich toe op het daadwerkelijk incasseren van de maandvoorschotten en het factureren van de eindafrekening,
inclusief het regelen van het gehele juridische incassotraject.

TOTALE ONTZORGING VOOR UW ENERGIEADMINISTRATIE

ACCURAAT, NAUWKEURIG
EN BETROUWBAAR

Deze service legt zich toe op het verdelen van energiekosten in collectieve systemen.
Naast de energiekosten kunnen ook andere verbruiks-(on)afhankelijke kosten mee geïntegreerd worden
op de afrekening.

KOSTENVERDELING 100% OP MAAT
VAN DE KLANT

HET BREEDSTE GAMMA AAN MEET/MONITORING SYSTEMEN

VWV biedt een volledig scala aan meetapparatuur,
die uitsluitend door eigen werknemers of erkende installateurs wordt geplaatst.
Specialisatie in
radiografische meetsystemen.

100% DRAADLOZE EN BETROUWBARE MEETSYSTEMEN

VWV DIENSTEN EN SERVICES

METERPLAATSING – DATA COLLECTIE – MONITORING – KOSTENVERDELING – FACTURATIE T/M INCASSO

De VWV dienstenportfolio biedt oplossingen gaande van het opzetten van meetinfrastructuur tot en met de beheersing en afhandeling van het volledige proces, inclusief facturatie en incasso, on-line monitoring enz. VWV gelooft in de kracht van een glasheldere communicatie, de klanten en hun bewoners staan daarbij centraal !

ONZE SERVICE IS ER OM HET VOOR U MAKKELIJKER EN INZICHTELIJKER TE MAKEN

Al onze diensten worden verder ondersteund door een eigen gespecialiseerde klantenservice in Nederland en België met medewerkers die u deskundig te woord kunnen staan.
Onze klantenservice helpt u graag bij uw vragen. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

VEEL GESTELDE VRAGEN

MET DUIDELIJKE TRANSPARANTE ANTWOORDEN EN OPLOSSINGEN

VWV staat de verbruikers/bewoners bij met raad en daad, beantwoordt hun vragen over de factuuropbouw, geeft advies bij het verbruik en staat borg voor een snelle kostenverrekening. Hieronder vindt u een greep uit een aantal vaak voorkomende vragen met de daarbij horende antwoorden.

ALGEMEEN

Wat zijn de activiteiten van VWV ?

VWV is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het leveren en plaatsen van alle soorten meetapparatuur in (voornamelijk) projecten met een collectieve energievoorziening. Aanvullend verzorgt VWV de kostenverdeling en eventueel het gehele facturatie- en incassotraject. VWV werkt voornamelijk in opdracht van woningbouwverenigingen, syndicussen, energiebedrijven enz.

Waar is VWV actief ?

VWV is actief in Nederland en België. In Nederland werkt VWV vanuit Oosterhout, in België werkt VWV vanuit Gent en Kortrijk. In alle vestigingen is er een gespecialiseerde klantenservice.

Wie werkt er voor VWV ?

VWV werkt met een team van een 15-tal medewerkers met elk hun eigen specialisatie. VWV bestaat uit 3 aparte afdelingen (afdeling kostenverdeling, afdeling debicasso (energieboekhouders) en afdeling metering). Het plaatsen van warmtekostenverdelers wordt uitgevoerd door eigen gespecialiseerde medewerkers. Voor het plaatsen van water- , warmte- en gasmeters werkt VWV samen met erkende installatiebedrijven.

Wie zijn de samenwerkingspartners van VWV ?

VWV werkt op vlak van meetapparatuur al meer dan 20 jaar samen met Qundis (ex. Siemens). In Duitsland is QUNDIS de belangrijkste aanbieder van meetinstrumenten en uitleessystemen voor de gebruiksafhankelijke afrekening van water en warmte.

DE ENERGIEBOEKHOUDERS

Hoe kan ik mijn maandvoorschot aanpassen ?

U kunt uw maandvoorschot aanpassen door ofwel een e-mail te sturen en/of te bellen naar onze klantenservice.

Kan ik een betalingsregeling treffen ?

U kunt een betalingsregeling treffen door ofwel een e-mail te sturen en/of te bellen naar onze klantenservice. De medewerker van de debicasso-afdeling zal trachten een passende oplossing te zoeken.

Wanneer kan ik de jaarafrekening verwachten ?

Op het einde van elk stookseizoen worden alle meterstanden verzameld en ingelezen. Een medewerker zal alle meterstanden valideren. De debicasso-afdeling gaat als alle jaarafrekeningen /tarieven van het energiebedrijf ontvangen zijn in overleg met de opdrachtgever (woningbouwvereniging / exploitant). Na goedkeuring door de opdrachtgever zal VWV de jaarafrekeningen versturen naar de bewoners.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen ?

Als u gaat verhuizen dan dient u in de 1e plaats de woningbouwvereniging / exploitant van uw woning hiervan op de hoogte te stellen. Zij zullen in principe VWV op de hoogte brengen van uw verhuizing. VWV zal vervolgens de nodige administratieve zaken (opmaak eindafrekening, stopzetten opleggen voorschotten, … ) regelen in samenspraak met de opdrachtgever.

Mijn betalingen lopen via een acceptgiro maar ik wil overschakelen naar automatische incasso ?

U kunt overschakelen naar automatische incasso door ofwel een e-mail te sturen en/of te bellen naar onze klantenservice. De medewerker van de debicasso-afdeling zal u per post een machtigingsformulier opsturen.

Mijn betalingen lopen via automatische incasso maar ik wil overschakelen naar acceptgiro ?

U kunt overschakelen naar acceptgiro door ofwel een e-mail te sturen en/of te bellen naar onze klantenservice. De medewerker van de debicasso-afdeling zal de automatische incasso stopzetten.

KOSTENVERDELING

Hoe werkt de elektronische warmtekostenverdeler ?

De warmtekostenverdeler meet via de warmtegeleider het verbruik aan warmte. In de warmtekostenverdeler zitten 2 temperatuuropnemers die resp. de radiatortemperatuur en ruimtetemperatuur meten. Bij een verschil van ongeveer 4 graden Celsius zal de warmtekostenverdeler gaan tellen. Bij de plaatsing wordt in meeste gevallen een einddatum stookperiode geprogrammeerd, meestal is deze datum gelijk met het einde van de stookperiode in uw complex. Op deze datum springt de meterstand van de warmtekostenverdeler terug op 0 en begint opnieuw te tellen. De meterstand van de einddatum wordt opgeslagen in het geheugen van de warmtekostenverdeler en is altijd te controleren (M-stand).

Waarom zijn er warmtekostenverdelers op de radiatoren geplaatst ?

In collectief verwarmde woningen moeten stookkosten op één of andere manier over de verschillende bewoners verdeeld worden. De wijze waarop was vroeger onbelangrijk vanwege de lage energieprijzen. Voor de eenvoud werden de stookkosten vaak hoofdelijk (volgens een vaste verhouding) omgeslagen. Het resultaat hiervan was dat zuinige stokers meebetaalden voor de minder zuinige stokers. Door de steeds toenemende energieprijzen werd bovenvermelde verdeelmethode meer en meer in vraag gesteld. De enige oplossing is een verdeling van de kosten op basis van het individuele verbruik. Om stookkosten te verdelen op basis van het individuele verbruik zijn er warmtekostenverdelers nodig die aangebracht worden op uw radiatoren.

Op sommige radiatoren zitten 2 warmtekostenverdelers, betaal ik nu niet het dubbele ?

Neen, u betaalt niet het dubbele. Elk van beide warmtekostenverdelers meet de helft van de afgegeven warmte van de betreffende radiator. Het verbruik van beide warmtekostenverdelers opgeteld levert de totale warmteafgifte van de volledige radiator. De correctiefactor van de totale radiator (op de afrekening) wordt verdeeld over 2 meters. Het plaatsen van 2 meters op 1 radiator is van toepassing op radiatoren langer dan 3 m (voorheen was dit 2 m).

Wanneer worden de meters afgelezen ?

Ieder jaar rond dezelfde periode (einde stookseizoen) worden de meters opgenomen.
De komst van de meteropnemer wordt minstens 10 dagen vooraf schriftelijk aangekondigd. Indien de meteropnemer u niet thuis treft zal hij een 2e beurtbrief achterlaten waarin hij een nieuwe afspraak met u voorstelt. Indien deze nieuwe afspraak u niet gelegen komt vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons kantoor ( 0182 640 775 voor Nederland en 09 265 02 72 voor België). Indien u niet reageert, zijn wij genoodzaakt uw verbruik te schatten.

Ik heb radiografische meters, moet ik thuis blijven voor de meteropnemer ?

Neen, u hoeft niet thuis te blijven voor de meteropnemer. Radiografische meters worden van buiten de woning afgelezen. Meestal gebeurt dit via een modemverbinding op het kantoor van VWV, het kan echter ook gebeuren via walk-by uitlezing (vóór het gebouw).

Ik wil een radiator vervangen, bijplaatsen of laten verwijderen, …wat moet ik doen ?

Het vervangen, bijplaatsen of verwijderen van radiatoren valt buiten de verantwoordelijkheid van VWV. In ieder geval dient u uw beheerder te verwittigen. Het is wel mogelijk dat na vervanging of bijplaatsen van radiatoren er een meter moet herplaatst of bijgeplaatst worden. In dit geval moet uw beheerder wederom opdracht verstrekken aan VWV. De monteur van VWV zal dan met u een afspraak maken om de meter te herplaatsen of bij te plaatsen.

Mijn radiator blijft warm als ik de knop dichtdraai ?

In dit geval dient u contact op te nemen met uw beheerder aangezien het functioneren van radiatoren buiten de verantwoordelijkheid valt van VWV. Ook alle andere klachten met betrekking tot de werking van radiatoren dient u te melden aan uw beheerder.

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen ?

Als u gaat verhuizen dan dient u in de 1e plaats de woningbouwvereniging / exploitant van uw woning hiervan op de hoogte te stellen. Zij zullen in principe VWV op de hoogte brengen van uw verhuizing. VWV zal vervolgens de nodige administratieve zaken (opmaak eindafrekening, stopzetten opleggen voorschotten, … ) regelen in samenspraak met de opdrachtgever.

Wat zijn variabele en vaste kosten ?

De variabele kosten zijn gerelateerd aan uw individueel energieverbruik. Stookt u veel, betaalt u veel variabele kosten, stookt u weinig betaalt u weinig variabele kosten. Het is niet redelijk om alle kosten op basis van meterregistraties “variabel” te verdelen. Een deel van de geleverde warmte (afgegeven via inpandige doorvoerleidingen) is immers niet beïnvloedbaar, terwijl een ander deel ten goede komt aan algemene voorzieningen, zoals de verwarming van bv. algemene ruimten. Het is redelijk om deze vaste kosten te verdelen op basis van een vaste verhouding (vloeroppervlak, per bewoner, …).

Verder is het mogelijk dat kosten van vast recht, administratie, elektra, afschrijving, …ook als vaste kosten worden verdeeld.

De warmtekostenverdeler telt terwijl ik de radiator niet aan heb ?

Hier kunnen een aantal redenen voor zijn. Het kan zijn dat uw radiatorknop defect is, wij adviseren dit dringend te melden aan uw beheerder.

Bij kleine radiatoren is het niet onmogelijk dat na het dichtdraaien van de radiatorknop warm water via de retour  terugloopt in de radiator, de radiator wordt terug een beetje warm en de warmtekostenverdeler registreert deze warmte.

In de meeste gevallen gaat het over te verwaarlozen eenheden, de invloed op uw afrekening is nihil.

In vertrekken waar nooit gestookt wordt en de temperatuur onder een bepaalde waarde daalt kan het zijn dat de vorstbeveiliging van de thermostatische radiatorkraan gaat werken. De radiator wordt warm en de warmtekostenverdeler registreert deze warmte.

Ook is het mogelijk dat de warmtekostenverdeler een klein beetje telt als zich volgend fenomeen voordoet: Stel u heeft uw gordijnen in een klein vertrek (bv. kleine slaapkamer) geopend. Het is buiten heel warm en de zon schijnt door het raam naar binnen waardoor de temperatuur in de kleine slaapkamer oploopt. U komt thuis en u opent het raam om te luchten, de ruimtetemperatuur zal sneller dalen dan de radiatortemperatuur waardoor de warmtekostenverdeler een verschil van minstens 4 graden meet. De warmtekostenverdeler kan een klein beetje tellen. Toch gaat het hier over te verwaarlozen eenheden.

Antwoord niet gevonden?

Staat uw vraag (of antwoord) niet tussen de veelgestelde vragen, dan kunt u
contact opnemen met onze klantenservice hieronder.

ONZE DESKUNDIGE KLANTENSERVICE

STAAT U GRAAG TE WOORD… EN HELPT U VERDER

VWV beschikt over een eigen gespecialiseerde klantenservice in Nederland en België met medewerkers die u deskundig te woord kunnen staan.
Onze klantenservice helpt u graag bij uw vragen. We zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

nederland-16   +31 (0) 182 640 775    belgie-16   +32 (0) 9 265 02 72

VWV METERING

HET BREEDSTE GAMMA AAN MEET/MONITORINGSYSTEMEN

VWV Metering levert al meer dan 25 jaar een breed gamma aan meetsystemen en producten voor verwarming, koude, water, elektra en gas. In onze vestigingen in Nederland en België ligt de nadruk op de kernproducten warmtekostenverdelers, warmte/koude- en watermeters, dit alles in combinatie met draadloze afstandsuitlezing.

ACCURAAT, NAUWKEURIG EN BETROUWBAAR METEN EN MONITOREN

VWV@CONTACTFORMULIER

WIJ ZULLEN HIER ZO SPOEDIG MOGELIJK OP REAGEREN

VWV beschikt over een eigen gespecialiseerde klantenservice in Nederland en België met medewerkers die u deskundig te woord kunnen staan.
Onze klantenservice helpt u graag bij uw vragen.