VWV KOSTENVERDELING

OP BASIS VAN WERKELIJK INDIVIDUEEL ENERGIEVERBRUIK

VWV is al jaren gespecialiseerd in het verdelen van energiekosten in collectieve cv- systemen.
Collectieve verbruikskosten, zoals verwarming, warm en koud tapwater, … worden door VWV verdeeld tussen bewoners op basis van hun werkelijk individueel verbruik. Onze opdrachtgevers geven de totale kosten op aan VWV die volgens vooraf bepaalde verdeelsleutels worden uitgesplitst. VWV beschikt over een eigen facturatie systeem wat heel veel mogelijkheden biedt.

KOSTENVERDELING BIJ VWV IS 100% OP MAAT VAN DE KLANT EN
BIJZONDER TRANSPARANT EN EFFICIËNT!

KENMERKEN

Opmaak individuele eindafrekeningen + totaaloverzicht.

Opmaak tussentijdse (verhuis) afrekeningen.

Berekening nieuw voorschot.

Eindafrekeningen en tussentijdse afrekeningen kunnen worden gemaakt met logo/looks and feels van de opdrachtgever.

Mogelijkheid tot opmaak begeleidende brieven met logo/looks and feels van de opdrachtgever.

Mogelijkheid tot uitbreiding diensten naar facturatie en incasso.

Advies en bepalen verdeelsleutels/reducties.

Advies in het kader van de Warmtewet/EED.

VWV heeft een eigen gespecialiseerde klantenservice.