VEEL GESTELDE VRAGEN

MET DUIDELIJKE TRANSPARANTE ANTWOORDEN EN OPLOSSINGEN

VWV staat de verbruikers/bewoners bij met raad en daad, beantwoordt hun vragen over de factuuropbouw, geeft advies bij het verbruik en staat borg voor een snelle kostenverrekening. Hieronder vindt u een greep uit een aantal vaak voorkomende vragen met de daarbij horende antwoorden.

ALGEMEEN

VWV is een bedrijf wat gespecialiseerd is in het leveren en plaatsen van alle soorten meetapparatuur in (voornamelijk) projecten met een collectieve energievoorziening. Aanvullend verzorgt VWV de kostenverdeling en eventueel het gehele facturatie- en incassotraject. VWV werkt voornamelijk in opdracht van woningbouwverenigingen, VvE’s, energiebedrijven enz.

VWV is actief in Nederland en België. In Nederland werkt VWV vanuit Dongen, in België werkt VWV vanuit Gent en Kortrijk. In alle vestigingen is er een vriendelijke en deskundige klantenservice.

VWV werkt met een team van een 15-tal medewerkers met elk hun eigen specialisatie. VWV bestaat uit 3 aparte afdelingen (afdeling kostenverdeling, afdeling debicasso (energieboekhouders) en afdeling metering). Het plaatsen van warmtekostenverdelers wordt uitgevoerd door eigen gespecialiseerde medewerkers. Voor het plaatsen van water- , warmte- en gasmeters werkt VWV samen met erkende installatiebedrijven.

VWV werkt op vlak van meetapparatuur al meer dan 20 jaar samen met Qundis (ex. Siemens). In Duitsland is QUNDIS de belangrijkste aanbieder van meetinstrumenten en uitleessystemen voor de gebruiksafhankelijke afrekening van water en warmte.

DE ENERGIEBOEKHOUDERS

U kunt uw maandvoorschot aanpassen door ofwel een e-mail te sturen en/of te bellen naar onze klantenservice.

U kunt een betalingsregeling treffen door ofwel een e-mail te sturen en/of te bellen naar onze klantenservice. De medewerker van de debicasso-afdeling zal trachten samen met u een passende oplossing te zoeken.

Op het einde van elk stookseizoen worden alle meterstanden verzameld en ingelezen. Een medewerker zal alle meterstanden valideren. De debicasso-afdeling gaat als alle jaarafrekeningen /tarieven van het energiebedrijf ontvangen zijn in overleg met de opdrachtgever (woningbouwvereniging / exploitant). Na goedkeuring door de opdrachtgever zal VWV de jaarafrekeningen versturen naar de bewoners.

Als u gaat verhuizen dan dient u in de 1e plaats de woningbouwvereniging / exploitant van uw woning hiervan op de hoogte te stellen. Zij zullen in principe VWV op de hoogte brengen van uw verhuizing. VWV zal vervolgens de nodige administratieve zaken (opmaak eindafrekening, stopzetten opleggen voorschotten, … ) regelen in samenspraak met de opdrachtgever.

U kunt overschakelen naar automatische incasso door ofwel een e-mail te sturen en/of te bellen naar onze klantenservice. De medewerker van de debicasso-afdeling zal u per post een machtigingsformulier opsturen.

U kunt overschakelen naar acceptgiro door ofwel een e-mail te sturen en/of te bellen naar onze klantenservice. De medewerker van de debicasso-afdeling zal de automatische incasso stopzetten.

KOSTENVERDELING

De warmtekostenverdeler meet via de warmtegeleider het verbruik aan warmte. In de warmtekostenverdeler zitten 2 temperatuuropnemers die resp. de radiatortemperatuur en ruimtetemperatuur meten. Bij een verschil van ongeveer 4 graden Celsius zal de warmtekostenverdeler gaan tellen. Bij de plaatsing wordt in meeste gevallen een einddatum stookperiode geprogrammeerd, meestal is deze datum gelijk met het einde van de stookperiode in uw complex. Op deze datum springt de meterstand van de warmtekostenverdeler terug op 0 en begint opnieuw te tellen. De meterstand van de einddatum wordt opgeslagen in het geheugen van de warmtekostenverdeler en is altijd te controleren (M-stand).

In collectief verwarmde woningen moeten stookkosten op één of andere manier over de verschillende bewoners verdeeld worden. De wijze waarop was vroeger onbelangrijk vanwege de lage energieprijzen. Voor de eenvoud werden de stookkosten vaak hoofdelijk (volgens een vaste verhouding) omgeslagen. Het resultaat hiervan was dat zuinige stokers meebetaalden voor de minder zuinige stokers. Door de steeds toenemende energieprijzen werd bovenvermelde verdeelmethode meer en meer in vraag gesteld. De enige oplossing is een verdeling van de kosten op basis van het individuele verbruik. Om stookkosten te verdelen op basis van het individuele verbruik zijn er warmtekostenverdelers nodig die aangebracht worden op uw radiatoren.

Neen, u betaalt niet het dubbele. Elk van beide warmtekostenverdelers meet de helft van de afgegeven warmte van de betreffende radiator. Het verbruik van beide warmtekostenverdelers opgeteld levert de totale warmteafgifte van de volledige radiator. De correctiefactor van de totale radiator (op de afrekening) wordt verdeeld over 2 meters. Het plaatsen van 2 meters op 1 radiator is van toepassing op radiatoren langer dan 3 m (voorheen was dit 2 m).

Ieder jaar rond dezelfde periode (einde stookseizoen) worden de meters opgenomen.
De komst van de meteropnemer wordt minstens 10 dagen vooraf schriftelijk aangekondigd. Indien de meteropnemer u niet thuis treft zal hij een 2e beurtbrief achterlaten waarin hij een nieuwe afspraak met u voorstelt. Indien deze nieuwe afspraak u niet gelegen komt vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons kantoor ( 0182 640 775 voor Nederland en 09 265 02 72 voor België). Indien u niet reageert, zijn wij genoodzaakt uw verbruik te schatten.

Neen, u hoeft niet thuis te blijven voor de meteropnemer. Radiografische meters worden van buiten de woning afgelezen. Meestal gebeurt dit via een modemverbinding op het kantoor van VWV, het kan echter ook gebeuren via walk-by uitlezing (vóór het gebouw).

Het vervangen, bijplaatsen of verwijderen van radiatoren valt buiten de verantwoordelijkheid van VWV. In ieder geval dient u uw beheerder te verwittigen. Het is wel mogelijk dat na vervanging of bijplaatsen van radiatoren er een meter moet herplaatst of bijgeplaatst worden. In dit geval moet uw beheerder wederom opdracht verstrekken aan VWV. De monteur van VWV zal dan met u een afspraak maken om de meter te herplaatsen of bij te plaatsen.

In dit geval dient u contact op te nemen met uw beheerder aangezien het functioneren van radiatoren buiten de verantwoordelijkheid valt van VWV. Ook alle andere klachten met betrekking tot de werking van radiatoren dient u te melden aan uw beheerder.

Als u gaat verhuizen dan dient u in de 1e plaats de woningbouwvereniging / exploitant van uw woning hiervan op de hoogte te stellen. Zij zullen in principe VWV op de hoogte brengen van uw verhuizing. VWV zal vervolgens de nodige administratieve zaken (opmaak eindafrekening, stopzetten opleggen voorschotten, … ) regelen in samenspraak met de opdrachtgever.

De variabele kosten zijn gerelateerd aan uw individueel energieverbruik. Stookt u veel, betaalt u veel variabele kosten, stookt u weinig betaalt u weinig variabele kosten. Het is niet redelijk om alle kosten op basis van meterregistraties “variabel” te verdelen. Een deel van de geleverde warmte (afgegeven via inpandige doorvoerleidingen) is immers niet beïnvloedbaar, terwijl een ander deel ten goede komt aan algemene voorzieningen, zoals de verwarming van bv. algemene ruimten. Het is redelijk om deze vaste kosten te verdelen op basis van een vaste verhouding (vloeroppervlak, per bewoner, …).

Verder is het mogelijk dat kosten van vast recht, administratie, elektra, afschrijving, …ook als vaste kosten worden verdeeld.

Hier kunnen een aantal redenen voor zijn. Het kan zijn dat uw radiatorknop defect is, wij adviseren dit dringend te melden aan uw beheerder.

Bij kleine radiatoren is het niet onmogelijk dat na het dichtdraaien van de radiatorknop warm water via de retour  terugloopt in de radiator, de radiator wordt terug een beetje warm en de warmtekostenverdeler registreert deze warmte.

In de meeste gevallen gaat het over te verwaarlozen eenheden, de invloed op uw afrekening is nihil.

In vertrekken waar nooit gestookt wordt en de temperatuur onder een bepaalde waarde daalt kan het zijn dat de vorstbeveiliging van de thermostatische radiatorkraan gaat werken. De radiator wordt warm en de warmtekostenverdeler registreert deze warmte.

Ook is het mogelijk dat de warmtekostenverdeler een klein beetje telt als zich volgend fenomeen voordoet: Stel u heeft uw gordijnen in een klein vertrek (bv. kleine slaapkamer) geopend. Het is buiten heel warm en de zon schijnt door het raam naar binnen waardoor de temperatuur in de kleine slaapkamer oploopt. U komt thuis en u opent het raam om te luchten, de ruimtetemperatuur zal sneller dalen dan de radiatortemperatuur waardoor de warmtekostenverdeler een verschil van minstens 4 graden meet. De warmtekostenverdeler kan een klein beetje tellen. Toch gaat het hier over te verwaarlozen eenheden.

Antwoord niet gevonden?

Staat uw vraag (of antwoord) niet tussen de veelgestelde vragen, dan kunt u
contact opnemen met onze klantenservice hieronder.

ONZE DESKUNDIGE KLANTENSERVICE

STAAT U GRAAG TE WOORD… EN HELPT U VERDER

VWV beschikt over een eigen gespecialiseerde klantenservice met medewerkers die u deskundig te woord kunnen staan.
Wij helpen u graag bij uw vragen, en zijn telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur.

Maar kijk ook eens bij veel gestelde vragen. Hier is u vraag wellicht reeds beantwoord?